Cadrele de conducere ale Direcţiei Judeţene de Statistică Argeş

Gabriel Cristian Mijloianu – Director Executiv

Tel. + 40-248-217211

Fax + 40-248-210820

e-mail: gabriel.mijloianu@arges.insse.ro

Serviciul Cercetări Statistice în Întreprinderi şi Exploataţii Agricole

Carmen Gîdoiu – Şef Serviciu

Tel. + 40-248-217211

e-mail: carmen.gidoiu@arges.insse.ro