Legislaţie

Direcţia Judeţeană de Statistică Argeş este organizată şi funcţionează în baza prevederilor din Legea 226 din iunie 2009 privind organizarea şi funcţionarea statisticii oficiale în România.
Aceasta este organizată ca instituţie publică cu personalitate juridică, finanţată de la bugetul de stat, este subordonată Institutului Naţional de Statistică şi îndeplineşte în judeţ atribuţiile, sarcinile şi responsabilităţile acestuia.