Agricultură

Informaţiile din tabelele atasate evidenţiază schimbările structurale intervenite în ultima perioadă în domeniul agriculturii. De asemenea, anchetele statistice în agricultură permit obţinerea de date relevante necesare fundamentării politicilor economice şi sociale în domeniul agricol şi a dezvoltării capacităţilor de absorbţie de către România, a fondurilor comunitare.

Valoarea productiei ramurii agricole reprezinta expresia valorica a volumului tuturor produselor agricole vegetale si animale, (fara pierderi si intraconsum), obtinute intr-un an calendaristic, a cheltuielilor cu infiintarea si intretinerea plantatiilor de pomi si vii pana la intrarea lor pe rod, a serviciilor agricole executate de catre unitati specializate contra unui tarif sau pe baza de contract precum si a activitatilor secundare neagricole neseparabile. Intraconsumul reprezinta cantitatile de produse agricole obtinute si consumate in cadrul aceleiasi unitati, in aceeasi activitate agricola si in acelasi an calendaristic.