Educaţie

Unitatea scolara – reprezinta unitatea administrativa de invatamant cu personalitate juridica, inscrisa in Nomenclatorul National SIRUES, in care functioneaza unul sau mai multe niveluri educationale, avand o conducere unica; se inregistreaza situatia existenta la inceputul anului scolar (universitar). Sunt considerate unitati de invatamant: cresele, gradinitele de copii, scolile primare si gimnaziale; scolile speciale primare si gimnaziale; liceele; grupurile scolare (in cadrul carora functioneaza mai multe niveluri de educatie), scolile de arte si meserii (profesionale), de maistri, postliceale, institutiile de invatamant universitar.

Populatia scolara – reprezinta totalitatea copiilor din gradinite si crese, a elevilor si studentilor cuprinsi in procesul de instruire si educare dintr-un an scolar/universitar din cadrul educatiei formale, indiferent de formele de invatamant pe care le frecventeaza (de zi, seral, cu frecventa redusa si la distanta), programul de studii si de varsta.

Personalul didactic – reprezinta persoanele fizice care sunt angajate in sistemul de invatamant si predau in cadrul procesului educational si de instruire (cu norma intreaga si cu norma partiala). Fiecare cadru didactic se inregistreaza o singura data, numai la unitatea scolara la care are functia de baza (are cartea de munca) sau preda numarul cel mai mare de ore didactice.

PC – calculatorul care are in componenta hard, monitor si tastatura si este in administrarea unitatilor scolare / universitare.

Rata abandonului scolar reprezinta diferenta intre numarul elevilor inscrisi la inceputul anului scolar si cel aflat in evidenta la sfarsitul aceluiasi an scolar, exprimata ca raport procentual fata de numarul elevilor inscrisi la inceputul anului scolar.