Forţa de muncă

Populatia activa civila caracterizeaza oferta potentiala de forta de munca si gradul de ocupare a populatiei cuprinzand populatia ocupata civila si somerii inregistrati.

Populatia ocupata civila cuprinde, potrivit metodologiei balantei fortei de munca, toate persoanele care au o ocupatie aducatoare de venit, pe care o exercita in mod obisnuit in una din activitatile economiei nationale, fiind incadrate intr-o activitate economica sau sociala, in baza unui contract de munca sau in mod independent (pe cont propriu) in scopul obtinerii unor venituri sub forma de salarii, plata in natura etc.

Incepand cu 1 martie 2002 a intrat in vigoare Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca. In sensul prevederilor noii legi, somer inregistrat este persoana care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii: a) este in cautarea unui loc de munca de la varsta de minimum 16 ani si pana la indeplinirea conditiilor de pensionare; b) starea de sanatate si capacitatile fizice si psihice o fac apta pentru prestarea unei munci; c) nu are loc de munca, nu realizeaza venituri sau realizeaza din activitati autorizate potrivit legii, venituri mai mici decat valoarea indicatorului social de referinta al asigurarilor pentru somaj si stimularii ocuparii fortei de munca, in vigoare; d) este disponibila sa inceapa lucrul in perioada imediat urmatoare daca s-ar gasi un loc de munca; e) este inregistrata la Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca.

Rata somajului inregistrat reprezinta raportul dintre numarul somerilor (inregistrati la agentiile pentru ocuparea fortei de munca) si populatia activa civila (someri + populatie ocupata civila, definita conform metodologiei balantei fortei de munca).

Numarul mediu al salariatilor cuprinde persoanele angajate cu contract de munca/raport de serviciu pe durata determinata sau nedeterminata (inclusiv lucratorii sezonieri, managerul sau administratorul), al caror contract de munca/raport de serviciu nu a fost suspendat in anul de referinta. Numarul mediu al salariatilor reprezinta o medie aritmetica simpla rezultata din suma efectivelor zilnice de salariati (exclusiv cei al caror contract de munca/raport de serviciu a fost suspendat), inclusiv din zilele de repaus saptamanal, sarbatori legale si alte zile nelucratoare, impartita la numarul total al zilelor calendaristice.

Efectivul salariatilor la sfarsitul perioadei de referinta reprezinta numarul de salariati angajati cu contract de munca/raport de serviciu, pe durata determinata sau nedeterminata, in program complet sau partial (inclusiv cei cu contract de munca/raport de serviciu suspendat) existenti in evidentele intreprinderii la sfarsitul perioadei de referinta. Nu sunt cuprinsi salariatii detasati la lucru in strainatate si cei care cumuleaza mai multe functii si nu au functia de baza la unitatea raportoare. Sunt excluse cadrele militare si personalul asimilat (M.A.N, M.A.I., S.R.I., etc.). Pentru a evita dubla/multipla inregistrare se respecta definitia din Codul fiscal (cu modificarile si completarile ulterioare) referitoare la activitatea dependenta la functia de baza, respectiv ”orice activitate desfasurata in baza unui contract individual de munca sau a unui statut special prevazut de lege, declarata angajatorului ca functie de baza de catre angajat; in cazul in care activitatea se desfasoara pentru mai multi angajatori, angajatul este obligat sa declare fiecaruia locul unde exercita functia pe care o considera de baza”. Urmatoarele categorii nu se includ: – patronii care isi desfasoara activitatea in propria unitate si pentru care sursa de venit o constituie numai dividendele si profitul unitatii; – lucratorii familiali – reprezinta persoanele care-si exercita activitatea intr-o unitate economica apartinand familiei sau unei rude, pe care o ajuta si pentru care nu primesc remuneratie sub forma de salariu; plata se realizeaza in natura (hrana, haine, locuinta) sau ocazional, cu titlu exceptional si in bani, fara a figura pe statul de salarii; – membrii consiliilor judetene si locale.