Locuinţe şi utilităţi publice

Locuinta (apartamentul) este constructia formata din una sau mai multe camere de locuit situate la acelasi nivel al cladirii sau la niveluri diferite, prevazuta in general cu dependinte (bucatarie, baie etc.) sau alte spatii de deservire, independenta din punct de vedere functional, avand intrare separata din casa scarii, curte sau strada si care a fost construita, transformata sau amenajata in scopul de a fi folosita, in principiu, de o singura gospodarie.

Suprafata locuibila a locuintelor terminate in cursul anului reprezinta suma suprafetelor camerelor de locuit masurata dupa dimensiunile interioare, la nivelul pardoselii.

Autorizatia de construire constituie actul de autoritate al administratiei locale pe baza caruia se asigura aplicarea masurilor prevazute de lege referitoare la amplasarea, proiectarea, executarea si functionarea constructiilor. Autorizatia de construire se elibereaza beneficiarului lucrarii, in temeiul si cu respectarea documentatiilor de urbanism si amenajare a teritoriului, in vederea inceperii lucrarilor de constructii.

Lungimea totala a retelei simple de distributie a apei potabile reprezinta lungimea tuburilor si conductelor instalate pe teritoriul localitatii respective, pentru transportul apei potabile de la conductele de aductiune sau de la statiile de pompare, pana la punctele de bransare a consumatorilor. Lungimea retelei de distributie se va inscrie ca retea simpla, avandu-se in vedere ca in cazul in care pe aceeasi strada exista doua sau mai multe conducte instalate, se va lua in considerare lungimea lor insumata. Se includ atat retelele de serviciu, cat si arterele principale si secundare de distributie. Nu se include in lungimea retelei de distributie lungimea bransamentelor sau lungimea conductelor de aductiune. Lungimea conductei de aductiune nu se include chiar daca la ea sunt racordati o serie de consumatori.

Lungimea totala simpla a conductelor de canalizare reprezinta lungimea canalelor (tuburilor) prin care se colecteaza si se evacueaza apele reziduale (menajere, industriale, etc.) si a celor provenite din precipitatii de pe teritoriul localitatii cu canalizare publica, incepand de la caminele de racordare a cladirilor cu instalatii de canalizare si pana la punctul de deversare a apelor reziduale intr-un emisar natural. Se includ atat retelele de canalizare (de serviciu) cat si canalele colectoare principale si secundare. In cazul cand conductele sunt asezate in mai multe randuri pe aceeasi strada, se considera lungimea lor totala. Nu se includ racordurile la cladiri.

Lungimea totala a conductelor de distributie a gazelor se refera la totalitatea conductelor (din retea si direct din conductele magistrale de transport) prin care se distribuie gaze la consumatorii dintr-o localitate, incepand de la statiile de reglare a presiunii si predare a gazelor de catre furnizori pana la punctele de bransare a consumatorilor, indiferent de presiunea de regim la care sunt exploatate. Nu se include lungimea bransamentelor si lungimea conductelor magistrale de transport.