Sănătate

Unitatile sanitare reprezinta unitatile care asigura populatiei asistenta medicala curativa si profilactica prin urmatoarele unitati sanitare din sectorul public si privat: spitale, dispensare medicale, policlinici, sanatorii, centre de diagnostic si tratament, ambulatorii integrate spitalelor si de specialitate, preventorii, cabinete medicale de familie, cabinete stomatologice, cabinete medicale de specialitate, cabinete medicale scolare/ studentesti, laboratoare medicale, farmacii si puncte farmaceutice etc.

Paturile din unitatile sanitare reprezinta paturile din unitatile medicale pentru care exista decizii de functionare. Sunt inregistrate paturile de spital, paturile din preventorii si centre de sanatate, paturile din unitatile medico-sociale, paturile din sanatorii TBC, din sanatorii de nevroze sau de neuropsihiatrie, din sanatorii balneare si din crese.

Personalul medico-sanitar reprezinta totalitatea personalului medical de specialitate care activeaza in unitati de ocrotire a sanatatii, de invatamint medico-farmaceutic si in unitati de cercetare stiintifica in domeniul medical, atat in sectorul public cat si in cel privat. Personalul sanitar a fost inregistrat o singura data, la unitatea sanitara unde desfasoara norma de baza.Personalul sanitar este format din: – personal sanitar cu pregatire medicala superioara; – personal sanitar mediu; – personal sanitar auxiliar. Incepand cu 1993 in numarul personalului medical este cuprins si personalul medical al altor ministere si institutii care au retea sanitara proprie, cum ar fi: Ministerul Transporturilor, Ministerul Justitiei, Ministerul Apararii Nationale, etc. Este inclus si personalul medico-sanitar din unitatile pentru persoanele cu handicap.