Activitatea întreprinderii

Agent economic reprezinta organizatia (pluripersonala sau unipersonala) cu personalitate juridica creata pentru a desfasura activitati definite in baza Legii nr. 15 / 1990, a Legii nr. 31 / 1990 cu modificarile ulterioare, a Legii nr. 507 / 2002 si a OU nr. 44/2008. Agent social reprezinta organizatia (pluripersonala sau unipersonala) cu personalitate juridica, creata pentru a desfasura o activitate dedicata interesului social. Unitate legala reprezinta orice agent economic sau social care dispune de un patrimoniu propriu, poate sa incheie in nume propriu contracte cu terti si sa-si apere interesele in justitie (are personalitate juridica). Unitatile legale sunt fie persoane fizice autorizate sau intreprinderi familiale (in calitatea lor de intreprinzatori), fie persoane juridice. Intreprinderea este o grupare de unitati legale care se constituie ca o entitate organizationala de productie de bunuri, servicii comerciale, sau servicii de interes social, ce beneficiaza de o autonomie de decizie, mai ales pentru asiguarea resurselor sale curente. Intreprinderea activa este entitatea care, din punct de vedere economic este activa (in perioada de observare), respectiv realizeaza bunuri sau servicii, inregistreaza cheltuieli si intocmeste bilant contabil. Unitatea locala este o intreprindere sau o parte a acesteia (atelier, fabrica, depozit, birou, mina sau statie etc) situata la o adresa identificabila.

Cifra de afaceri (exclusiv TVA) reprezinta suma veniturilor realizate din vanzari de bunuri, vanzari de marfuri, executarea de lucrari si prestari de servicii, mai putin rabaturile, remizele si alte reduceri acordate clientilor.

Investitiile brute in bunuri corporale reprezinta investitiile in toate bunurile corporale pe parcursul perioadei de referinta. Sunt incluse mijloacele fixe corporale noi si cele existente, indiferent daca sunt cumparate de la terte parti, dobandite in urma unui contract de leasing financiar (adica dreptul de a utiliza un bun de folosinta indelungata in schimbul platii unei chirii pe parcursul unei perioade prestabilite si relativ extinse) sau sunt produse pentru uzul propriu (respectiv productia capitalizata de mijloace fixe corporale), care au o durata de utilizare mai mare de un an, inclusiv bunuri corporale care nu se produc, cum ar fi terenurile.

Investitiile nete reprezinta cheltuielile efectuate pentru lucrari de constructii, de instalatii si de montaj, pentru achizitionarea de utilaje, mijloace de transport, alte cheltuieli destinate crearii de noi mijloace fixe, pentru dezvoltarea, modernizarea, reconstructia celor existente, precum si valoarea serviciilor legate de transferul de proprietate al mijloacelor fixe existente si al terenurilor (taxe notariale, comisioane, cheltuieli de transport, de incarcare-descarcare) etc.